Privacy Policy

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

  1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.comolarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com) ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmeden önce yasalara uygun şekilde elde edilen kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara göre işlenmekte ve korunmaktadır. 

  1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com) olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com) 'un birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com) müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com)  İletişim ve İnternet Hizmetleri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com), söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun") 11. maddesinde Sayılan Hakları

SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com) ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com) 'un kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com) 'un yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Vali Konağı Plaza A Blok Meşrutiyet Mah. Vali Konağı Cd. No:175 D:4 Şişli / İstanbul  lokasyonunda bulunan SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com) KVKK kapsamında veri sorumlusudur.

Kişisel veri sahipleri görüş ve soruları ile ilgili bizimle iletişime geçebilir.

 Ünvanı : SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com)

Telefonu : +90 530 978 36 26

 Vergi Dairesi: MECİDİYEKÖY

Vergi Numarası: 7721561908


Adresi: Vali Konağı Plaza A Blok Meşrutiyet Mah. Vali Konağı Cd. No:175 D:4 Şişli / İstanbul 

Mail: info@jendue.com

 

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

SMY Gemi ve Yat Tasarım Mimarlık A.Ş. (www.jendue.com)
Adresi: Vali Konağı Plaza A Blok Meşrutiyet Mah. Vali Konağı Cd. No:175 D:4 Şişli / İstanbul  

Telefonu: +90 530 978 36 26